نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی

تبصره ماده 100 – مالیات مقطوع عملکرد سال 1400 برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده 100
2ام تیر 1401
احکام مالیاتی قانون بودجه سال 1401 کل کشور
4ام تیر 1401

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنشهای بانکی

نظر به برخی اعتراضات واصله درخصوص نحوه رسیدگی به تراکنشهای بانکی وبه منظور تکریم مودیان که در موعد مقررنسبت به تسلیم اظهارنامه مالیات بردرآمد اقدام نموده اند ودر راستای مفاد بند 13 بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 مبنی برعدم ورود به مواردی که امکان دسترسی به حساب های بانکی برای ادارات امور مالیاتی وجود داشته است وهمچنین مفاد بند 18 بخشنامه یاد شده با موضوع مبنا بودن اظهارات مکتوب مودیان ( مادامی که اسناد ومدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات یاد شده بدست نیاید ) مقرر می گردد : ادارات امور مالیاتی ازرسیدگی به تراکنش های بانکی سال های 1397وقبل مربوط به سنواتی که مودیان مذکور اظهارنامه خود را تسلیم نموده . وتا تاریخ صدور این بخشنامه تراکنش مذکور رسیدگی ومنجر به صدور برگ تشخیص مالیات نگردیده اجتناب نمایند واطلاعات تراکنش های بانکی مربوط به این دسته از مودیان را جهت پالایش مجدد ومطابقت با کلیه اطلاعات موجود در بانکهای اطلاعاتی سازمان به معاونت فناوری سازمان( دفتر علوم داده های مالیاتی ) ارسال نمایند .

رعایت کلیه مفاد بخشنامه شماره 200/99/16 مورخ 1399/01/31 علی الخصوص بندهای (1)و(9)و(11)و(18)  آن به منظور جلوگیری از ورود به امر حسابرسی تراکنشهای بانکی درموارد غیر ضروری ، مستند سازی گزارشهای رسیدگی با استفاده از شواهد کافی وقابل اطمینان ، پرهیز از حدس وگمان ، تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات ، پذیرش اظهارات مکتوب مودیان درخصوص ماهیت هریک از تراکنشهای بانکی سال 1397 وقبل از آن ( درصورتی که اسناد ومدارک مثبته ای دال بر خلاف اظهارات مودی بدست نیاید ) در رسیدگی به تراکنشهای بانکی مورد تاکید می باشد .فایل ضمیمه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *