معافیت سالانه حقوق وهمچنین نرخ مالیات بردرآمدحقوق سال 1401وفق مقررات جز (5 )بند الف وبند ب تبصره (12) قانون بودجه سال 1401کل کشور

ارسال قانون تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم
4ام تیر 1401
دستورالعمل موضوع چگونگی انتقال پرونده های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی
4ام تیر 1401

معافیت سالانه حقوق وهمچنین نرخ مالیات بردرآمدحقوق سال 1401وفق مقررات جز (5 )بند الف وبند ب تبصره (12) قانون بودجه سال 1401کل کشور

معافیت سالانه حقوق وهمچنین نرخ مالیات بردرآمدحقوق سال 1401

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *