دستورالعمل موضوع چگونگی انتقال پرونده های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی

معافیت سالانه حقوق وهمچنین نرخ مالیات بردرآمدحقوق سال 1401وفق مقررات جز (5 )بند الف وبند ب تبصره (12) قانون بودجه سال 1401کل کشور
4ام تیر 1401
نحوه عمل ادارات امور مالیاتی درباره بند ط تبصره 18 قانون بودجه سال 1401
19ام تیر 1401

دستورالعمل موضوع چگونگی انتقال پرونده های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارض واحدهای تولیدی و خدماتی

دستورالعمل موضوع چگونگی انتقال پرونده های مالیاتی و توزیع مالیات و عوارضفایل ضمیمه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *