حسابرسی داخلی

سیستم کنترلهای داخلی فرآیندی است که با هدف کسب اطمینان معقول از تحقق اثربخشی و کارآیی عملیات، قابلیت اعتماد گزارش گیری مالی، رعایت قوانین و مقررات مربوط و حفاظت از منابع و دارائیهای سازمان توسط مدیریت و کارکنان سازمان (و یا برون سپاری) پیاده سازی و اجرا میشود .

حسابرسی داخلی یکی از ارکان اساسی هر سازمان جهت کنترل داخلی می باشد. وظایف حسابرس داخلی ، نظارت بر ساختار کنترلی سازمان، ارزیابی اسناد و مدارک مربوطه، پیگیری لازم در انجام وظایف محوله تمامی بخشها، تهیه گزارشات همراه با نظرات و ارائه راهکارهای مناسب می باشد.

اهم اهداف حسابرسی داخلی شرکت مالی ومالیاتی فردانگر عبارت است از:

۱- اطمینان از صحت گزارشات مالی و رعایت استاندارهای مربوطه که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در سیستمهای امور مالی محقق می گردد.

۲- اطمینان از رعایت بخشنامه ها، آئین نامه ها و عدم انحراف از آنها که با بررسی مستمر و کنترل صحیح در کلیه قسمتها محقق می گردد.

۳- اطمینان از اجرای صحیح کنترلهای داخلی که با آزمون مستمر کنترلهای داخلی تحقق می یابد.

خدمات حسابرسی داخلی در بسیاری از سازمانها برون سپاری شده و این موسسه با برخورداری از کادر مجرب و حرفه ای و درجه بیشتر از استقلال ، این خدمات را ارائه می نمایند.

حسابرسی داخلی یک فعالیت اطمینان‌بخشی و مشاوره‌ای مستقل و بی‌طرفانه است که برای ایجاد ارزش افزوده و بهبود عملیات سازمان طراحی می‌شود. حسابرسی داخلی به سازمان کمک می‌کند تا اهداف خود را با اتخاذ رویکردی سامانه‌مند و منظم برای ارزش‌یابی و بهبود اثربخشی فرایندهای مدیریت ریسک، کنترل داخلی، و راهبری شرکتی ایفا کند.

چارچوب بین‌المللی کارهای حرفه‎ای (IPPF)

انجمن حسابرسان داخلی که در سال ۱۹۴۱ در فلوریدا آمریکا راه‌اندازی شد، با بیش از ۱۷۵٬۰۰۰ عضو از ۱۶۵ کشور جهان بزرگ‌‎ترین انجمن حرفه‌ای حسابرسی داخلی دنیا است. این انجمن صدای جهانی، نهاد مقررات‌گذار، رهبر دانش، و آموزش‌دهندهٔ اصلی این حرفه در جهان به شمار می‌آید. ضابطه‎گذاری این انجمن در دو سطح انجام می‎شود:

(۱) هدایت دستوری، شامل:

تعریف حسابرسی داخلی

آیین‌نامهٔ اخلاقی

استانداردهای بین‎المللی عمل حرفه‎ای حسابرسی داخلی

(۲) هنمودهای پیشنهادی، شامل:

مقالات موضع

مشاوره‎های عملی

رهنمودهای عملی

این دو سطح، چارچوب بین‌المللی کارهای حرفه‎انجمن حسابرسان داخلی (با سرواژه ippf) را تشکیل می دهند.

حسابرسی داخلی در ایران

ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار

1. دستورالعمل کنترل داخلی.

سازمان بورس و اوراق بهادار، ۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۱، در راستای حمایت از حقوق سرمایه‌گذاران، پیش‌گیری از وقوع تخلفات، و نیز سامان‌دهی و توسعهٔ بازار شفاف و منصفانهٔ اوراق بهادار طبق‌بندهای ۸، ۱۱ و ۱۸ مادهٔ ۷ قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران (مصوب ۱ آذر ۱۳۸۴، مجلس شورای اسلامی) و با هدف اجرای مواد ۲۵ و ۳۵ «دستورالعمل پذیرش اوراق بهادار در بورس اوراق بهادار تهران» (اصلاحیهٔ مصوب ۱۵ مرداد ۱۳۹۰، سازمان بورس و اوراق بهادار)، «دستورالعمل

کنترل‌های داخلی ناشران پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران» را تصویب کرد.

طبق مادهٔ ۱۰ این دستورالعمل، مدیریت ارشد شرکت باید کمیتهٔ حسابرسی را زیر نظر هیئت مدیره مطابق با ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار تشکیل دهد. اعضای کمیتهٔ حسابرسی باید متشکل از سه تا پنج نفر و اکثریت آنان مستقل و دارای تخصص مالی باشند. ریاست کمیته با عضو مستقل یا عضو مالی غیرموظف هیئت مدیره است.

طبق مادهٔ ۱۰ این دستورالعمل، شرکت باید واحد حسابرسی داخلی را زیر نظر کمیتهٔ حسابرسی تشکیل دهد. واحد حسابرسی داخلی باید به طور مستمر اثربخشی سامانهٔ کنترل داخلی را مورد بررسی و ارزیابی قرار دهد و نتایج را به کمیتهٔ حسابرسی و هیئت مدیره گزارش دهد و روش‌های بهبود سامانهٔ کنترل داخلی را پیگیری کند. مدیر حسابرسی داخلی نیز با پیشنهاد کمیتهٔ حسابرسی و تصویب هیئت مدیره منصوب می‌شود و باید دارای صلاحیت‌های علمی و حرفه‌ای لازم باشد..

۲.منشور کمیته حسابرسی/منشور حسابرسی داخلی

سازمان بورس و اوراق بهادار، پس از تصویب دستورالعمل کنترل داخلی، به‌منظور هماهنگ‌سازی برداشت عمومی از جایگاه، اختیارات و مسئولیت‌های موردانتظار حسابرسی داخلی و کمیتهٔ حسابرسی «منشور نمونهٔ فعالیت حسابرسی داخلی» و «منشور نمونهٔ کمیتهٔ حسابرسی» را برای تصویب در هیئت مدیرهٔ شرکت‌های مشمول دستورالعمل کنترل‌های داخلی منتشر کرد و تا ۱۹ مهر ۱۳۹۱ به این شرکت‌ها فرصت داد تا رئیس کمیتهٔ حسابرسی و دیگر اعضای این کمیته و هم‌چنین مدیر حسابرسی داخلی خود را به مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس اوراق و بهادار معرفی کنند.

۳. لزوم معرفی اعضای کمیته حسابرسی/مدیر حسابرسی داخلی/بالاترین مقام مالی

مدیریت نظارت بر ناشران سازمان بورس و اوراق بهادار، ۲۰ بهمن ۱۳۹۱، با انتشار اطلاعیه‎ای بر لزوم اعلام مشخصات کمیته حسابرسی، واحد حسابرسی داخلی و بالاترین مقام مالی شرکت‎های پذیرفته‎شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس ایران تاکید کرد.

انجمن حسابرسان داخلی ایران

۴ تیر ۱۳۹۱، انجمن حسابرسان داخلی ایران با پشتیبانی سازمان بورس و اوراق بهادار و بورس اوراق بهادار تهران و جمعی از دانشگاهیان و حرفه‎ای‎های حسابداری ایران راه‌اندازی شد تا به پیشرفت و تنظیم حرفه حسابرسی داخلی در ایران کمک کند..

خدمات حسابرسی داخلی :

اهم خدمات حسابرسی داخلی شامل موارد ذیل می باشد :

۱-تهیه ،تنظیم و اجرای برنامه های حسابرسی داخلی طبق استانداردهای حرفه ای

۲-بررسی و ارزیابی سیستم کنترل داخلی وارائه پیشنهاد برای بهبود

۳-بررسی و ارزیابی روشهای اجرایی حفظ داراییها و اموال

۴-همکاری با حسابرسان مستقل و بازرسان داخلی

۵-مطالعه و پیگیری موارد مندرج در گزارش های بازرسان قانونی

۶-رسیدگی و اظهار نظر در مورد مسائل و اختلافات مالی

۷-همکاری با سایر واحد ها به منظور افزایش کارایی و کاهش هزینه ها

۸-همکاری با سازمان به منظور استقرار کنترلهای ضروری در رویه های جاری

۹-تهیه گزارش ادواری و موردی در ارتباط با عملکرد شرکت و واحد های تابعه

۱۰-رسیدگی و اظهار نظر در ارتباط با حسابها ، گزارشات و بودجه واحد مالی