تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال 1399 برای برخی از صاحبان مشاغل
1ام تیر 1400

تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی مشاغل

براساس مصوبه شماره 2 ((هفتاد ویکمین جلسه ستاد ملی مدیریت کرونا)) ، مورخ 1400/03/08 تحت عنوان (( تمدید بسته حمایت از کسب وکار مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا )) در ارتباط با تمدید مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی :

مهلت تسلیم اظهارنامه مالیاتی عملکرد سال 1399 اشخاص حقیقی صاحبان مشاغل ومهلت پرداخت مالیات متعلقه ، موضوع ماده 100 قانون مالیاتهای مستقیم وفرم مربوطه به استفاده از مفاد تبصره ماده مذکور تا تاریخ 1400/04/15 تمدید می شود .مهلت مذکور جهت امر حسابرسی موضوع مواد (156)و (157 ) قانون مذکور برای عملکرد سال 1399 نیز مترتب می باشد.

این مصوبه به تایید مراجع ذی ربط وریاست محترم جمهوری رسیده است ، برای پیگیری ، نظارت واجرا ابلاغ می شود.

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *