ارسال قانون تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم

تفویظ اختیار تقسیط بدهی وبخشودگی جرائم قابل بخشش موضوع قانون مالیات های مستقیم وقانون مالیات بر ارزش افزوده درسال 1401
4ام تیر 1401
معافیت سالانه حقوق وهمچنین نرخ مالیات بردرآمدحقوق سال 1401وفق مقررات جز (5 )بند الف وبند ب تبصره (12) قانون بودجه سال 1401کل کشور
4ام تیر 1401

ارسال قانون تفسیر ماده ۸۱ قانون مالیاتهای مستقیم

به پیوست قانون تفسیر ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم که در جلسه علنی روز دوشنبه 1400/11/18 مجلس شورای اسلامی تصویب و در روزنامه رسمی 22432 مورخ 1400/12/28( تصویر پیوست )منتشر شده است ، به شرح ذیل برای اجرا ارسال می شود :

موضوع استفساریه :

آیا تولید کمپوست قارچ به عنوان بستر اصلی کشت قارچ خوراکی مشمول فعالیت کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 1366/12/3 بوده واز پرداخت مالیات معاف می باشد ؟

پاسخ :

بلی ،تولید کمپوست قارچ که بستر اصلی کشت قارچ می باشد جز فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده81 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب شده واز پرداخت مالیات معاف می باشد .

براین اساس ضمن ابطال بخشنامه شماره 230/98/53 مورخ 1398/06/06 از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون تفسیر ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم که برابر نظریه شماره 76/21/583 مورخ 1376/03/10 شورای محترم نگهبان درخصوص استفسساریه های قانونی  برای کلیه پرونده های مالیاتی  درتمامی مراحل حسابرسی ودادرسی مالیاتی اجرایی می باشد .تولید کمپوست قارچ جز فعالیتهای کشاورزی موضوع ماده 81 قانون مالیاتهای مستقیم محسوب می شود . فایل ضمیمه

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *