ابلاغ در خصوص پیامدهای مالیاتی از کسب و کارها ومشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰

بخشودگي جرائم قابل بخشش مالياتهاي مستقيم وقانون ماليات برارزش افزوده
2ام خرداد 1400
تعیین مالیات مقطوع بابت عملکرد سال 1399 برای برخی از صاحبان مشاغل
1ام تیر 1400

ابلاغ در خصوص پیامدهای مالیاتی از کسب و کارها ومشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا در سال ۱۴۰۰

ضمن ارسال تصویر مصوبات هفتاد ویکمین جلسه ستاد ملی کرونا موضوع نامه شماره ۲۸۰۵۳ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۱۲  رئیس دفتر محترم و سرپرست نهاد ریاست جمهوری ، احکام مالیاتی بند (الف) مصوبات مذکور به شرح ذیل جهت اجرا ابلاغ می شود

۱- موارد مقرر در قانون مالیاتهای مستقیم و قانون مالیات بر ارزش افزوده برای اشخاص حقیقی که آخرین مهلت زمانی اعتراض به اوراق مالیاتی آنان از تاریخ ۱۴۰۰/۰۱/۱۵ تا ۱۴۰۰/۰۳/۳۱ باشد ونیز احکام اجرای ماده (۲۳۸ )قانون مالیاتهای مستقیم وماده (۲۹) قانون مالیات بر ارزش افزوده برای مدت مذکور، به مدت دوماه تمدید می شود .

۲- حکم مقرر در بند( ع) تبصره ۶ قانون بودجه سال ۱۴۰۰ کل کشور موضوع تبصره  ماده( ۱۰۰) قانون مالیاتهای مستقیم برای عملکرد سال ۱۳۹۹ به میزان یک ونیم برابر افزایش می یابد .

۳- برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا ، بدهی مالیاتی قطعی شده مالیات های عملکرد وارزش افزوده که تاریخ سررسید پرداخت آن ها تا پایان سال ۱۳۹۹ بوده است تا ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ بدون محاسبه جریمه دیرکرد برای مدت مذکور امهال می گردد.

۴- برای مشاغل و کسب وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا ، کلیه عملیات اجرایی موضوع فصل نهم ازباب چهارم قانون مالیاتهای مستقیم (وصول مالیات) تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱ موقوف الاجرا می شود.

۵- سازمان امور مالیاتی کشور مجاز است تمام یا قسمتی از جرایم مقرر در قوانین مالیات های مستقیم وارزش افزوده برای مودیان مالیاتی را مطابق دستورالعملی که به تایید وزیر امور اقتصادی ودارایی می رسد ، در سال ۱۴۰۰ مورد بخشودگی قرار دهد .

۶- بخشودگی جرائم پرداخت نشده بدهی مالیات وعوارض قانون موسوم به تجمیع عوارض برای مودیان مالیاتی ، به شرط پرداخت اصل مالیات وعوارض تا تاریخ ۱۴۰۰/۰۶/۳۱   تمدید می شود .

– لازم به ذکراست فهرست مشاغل وکسب کارهای به شدت آسیب دیده از کرونا توسط کارگروه مقابله با پیامدهای اقتصادی کرونا ابلاغ می شود.

امید علی پارسا

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *